FLAGovi kao budućnost ribarstvenog sektora EU ?

Osnivači lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu su jedinice lokalne samouprave koje međusobno teritorijalno graniče i funkcionalnu su povezane.

Autor: Filip Bukša (WWF Adria)

U kojoj god da se zemlji Europske Unije nalazile, ribarske zajednice se suočavaju sa vrlo sličnim ali opet lokalno vrlo specifičnim izazovima. Neizvjesnosti i prijetnje prvenstveno proizlaze iz lošeg stanja ribarstvenih resursa što posljedično dovodi do kontinuiranih ograničenja ribolovnih aktivnosti, upitne isplativosti određenih ribarskih grana, potrebe za daljnjom diversifikacijom sektora te konstantnog smanjenja prihoda i zaposlenosti. Kao potencijalno rješenje za održivi razvoj područja ovisnih o ribarstvu predstavlja se koncept lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, tj. tzv. CLLD pristup koji se temelji na uspostavljanju partnerstva između civilnog i privatnog sektora uz prepoznavanje i uvažavanje lokalnih karakteristika područja. Ovaj inovativan pristup zasniva se na provedbi integriranih i multisektorskih strategija kao osnovnim čimbenicima lokalnog razvoja. U ribarskom sektoru CLLD pristup integriran je unutar FLAG-ova odnosno Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu.

Lokalne akcijske grupe u ribarstvu zamišljene su kao dinamične i interaktivne strukture. Proces uspostave lokalne akcijske grupe u ribarstvu zahtijeva zadovoljavanje nekoliko koraka:

• Definiranje ribarskih područja

• Izgradnju lokalnih partnerstva

• Razvoj učinkovitih strategija

Osnivači lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu su jedinice lokalne samouprave koje međusobno teritorijalno graniče i funkcionalnu su povezane. Minimalni uvjeti za osnutak su da je uključeno najmanje pet jedinica lokalne samouprave od kojih najmanje tri moraju biti priobalne ili otočne jedinice lokalne samouprave. Obuhvaćeno područje mora imati više od 10.000 a manje od 150.000 stanovnika. Uloga FLAG-ova jest uspostaviti koncept održivog razvoja određenog prostora, poticati kontinuirano povećanje zaposlenosti i društvene uključenosti, pružanje podrške pri ostvarenju mobilnosti lokalnih zajednica ovisnih o ribarstvu te diversifikacija djelatnosti u okviru ribarstva i akvakulture. FLAG-ovi su međusobno su povezani kroz FARNET mrežu posvećenu njihovom okupljanju i međusobnoj suradnji na razini čitave Europske Unije. Ovakav način povezivanja omogućuje da se uspješno uspostavljeni koncepti i primjeri dobre prakse prenose između FLAG-ova na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osnovni izvor financiranja FLAG-ova jest Europski fond za pomorstvo i ribarstvu (engl. EMFF) čija je uloga da omogući daljnji rast i razvoj lokalnih ribarstvenih zajednica u skladu sa odredbama Zajedničke ribarstvene politike (engl. CFP) Europske Unije. FARNET je osnovan od strane Europske komisije te usko surađuje sa Upravom za pomorstvo i ribarstvo EU (DG MARE).

Osnova za rad svake pojedine lokalne akcijske grupe u ribarstvu je lokalna razvojna strategija u ribarstvu (LRSR). Procesi izrade strategija lokalnog razvoja provode se metodom „odozdo prema gore“ kako bi se maksimalno iskoristilo specifično znanje lokalnih dionika o određenom području. Takav pristup osigurava mogućnost daljnjeg angažiranja lokalnih dionika i stručnjaka u razvojnom procesu područja. Kriteriji odabira LRSR uključuju kvalitetu dostavljenih podataka o dotičnom području, analizu razvojnih potreba i potencijala područja, SWOT analizu, usmjerenost na probleme ribarstvenog sektora, opis specifičnih ciljeva, jasan i mjerljiv vremenik, akcijski plan djelovanja povezan sa financijskim planom, horizontalne probleme i još mnogo toga. Detaljna analiza razvojnih strategija ima za cilj postići maksimalnu efikasnost i transparentnost operacija. O kvaliteti i prihvatljivosti dostavljenih LRSR na poziv Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva odlučuje Evaluacijski odbor za FLAG-ove koji se sastoji od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, ministarstva nadležnih za poslove regionalnog razvoja, ministarstva nadležnih za poslove turizma, gospodarstva, poduzetništva i obrta, Savjetodavne službe u ribarstvu, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, nevladinih organizacija koje se bave održivim razvojem te znanstveno-istraživačkih institucija koje se bave oceanografijom i ribarstvom.

Iz sredstava predviđenih kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020. u Republici Hrvatskoj svaki je FLAG kroz pripremnu podršku za izradu Lokalne razvoje strategije u ribarstvu imao na raspolaganju maksimalno 700.000 kuna naknadno uvećano za još 10% ostvarenog iznosa. Za provedbu aktivnosti definiranih u LRSR svaki je FLAG mogao povući maksimalni iznos od 2.200.000 EUR-a. Evaluacijski odbor za FLAG-ove detaljno je analizirao sve dostavljene strategije i sukladno prihvatljivosti predloženih operacija FLAG-ovima dodijelio prikladna sredstva za njihovu provedbu.

Izvor slike: PIXABAY